Galerie "Mnichów"
Galerie "Mnichów"

Minerały
Masywu Ślęży


Kontakt
Klub
Działalność
Galerie
Sobótka i Ślęża

 

Linki
Aktualizacje

 

Minerały
Masywu
Ślęży
Ślężański Park Krajobrazowy
   Ślężański Park Krajobrazowy został utworzony w celu ochrony i zachowania środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Masywu Ślęży, jego wartości kulturowych i historycznych. Do najcenniejszych elementów Parku należy niewątpliwie naturalny krajobraz wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowaną budową geologiczną. Duże nagromadzenie i dobre zachowanie unikalnych w skali kraju zabytków archeologicznych wyróżniają ŚPK spośród innych parków w Polsce. Obok funkcji ochronnych park krajobrazowy ma spełniać rolę dydaktyczną i naukową oraz zapewniać prawidłowy rozwój turystyki i rekreacji. Ślężański Park Krajobrazowy został utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 8.06.1988r. W roku 1994 nastąpiło poszerzenie otuliny. W wyniku tych zmian ogólna powierzchnia Parku wynosi 8.190ha i otuliny 7.450ha – razem 15.640ha.
   W Parku lasy zajmują około 5.500ha co stanowi 67%, są to w całości lasy państwowe należące do Nadleśnictwa Miękinia. W otulinie natomiast przeważają użytki rolne, których jest ponad 80% w stosunku do powierzchni całkowitej. Zwraca uwagę bardzo mały udział wód. Powierzchnia wszystkich cieków oraz różnego rodzaju małych zbiorników wodnych wynosi zaledwie 20ha. Największym akwenem jest zalew w Sulistrowicach (5ha lustra wody) na potoku o tej samej nazwie.
 

Rezerwaty w rejonie Ślęży
Szlaki turystyczne
 
 

 

ta strona wygląda najlepiej w rozdzielczości 1024x768 IE 6.0,  ISO 8859-2
webmaster
gskrzypek@yahoo.com Copyright © 2002 KLG Mnich . All rights reserved.
Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 30. April 2008.