Galerie "Mnichów"
Galerie "Mnichów"

Minerały
Masywu Ślęży


Kontakt
Klub
Działalność
Galerie
Sobótka i Ślęża

 

Linki
Aktualizacje

 

Minerały
Masywu
Ślęży
Geologia Masywu Ślęży

Zarys geologii (patrz mapka).
   Masyw Ślęży pod względem morfologicznym przedstawia grupę wzgórz wysoko wyniesionych ponad średni poziom otaczającego terenu. Wzgórza te rozciągają się w dwóch pasmach: pierwsze z nich stanowi najwyższa w masywie Góra Ślęża (718m npm) wraz z trzema przyległymi do niej mniejszymi wzniesieniami – Gozdnicą (316m npm), Wieżycą (415m npm) i Stolną (317m npm). Drugi pasmo to półkole wzgórz otaczające Ślężę od południa, południowego-wschodu i wschodu z najwyższym szczytem Radunią (573m npm). Swoje kontrastowe, przeszło 500-metrowe wyniesienie ponad otaczający teren zawdzięcza masyw głównie dużej odporności skał, które go budują. Wśród tych skał, jak też występujących w najbliższym otoczeniu, możemy wyróżnić pięć głównych odmian:
1. gabro, z którego zbudowana jest większa część Ślęży oraz częściowo mniejsze pagórki po jej wschodniej stronie, koło Przezdrowic, Kunowa i Nasławic;
2. amfibolity budujace Gozdnicę, Wieżycę i Stolną oraz niewysokie wzgórza na północ od sobótki i na wschód od niej, koło Kunowa;
3. serpentynity, z których zbudowane jest półkole wzgórz otaczających Ślężę od południa aż do wschodu z najwyższym szczytem Radunią;
4. granit budujący północno-zachodnie zbocze Ślęży oraz niskie wzgórza na północ i zachód od niej;
5. fragmentarycznie występujące na północ i północny-wschód od Sobótki łupki metamorficzne. Poza częścią górską wymienione skały praktycznie przykryte są młodymi, luźnymi osadami wieku trzeciorzędowego i czwartorzędowego.

Masyw Ślęży – geneza powstania
   Przeprowadzone w ostatnich latach petrograficzne badania masywu ślężańskiego pozwoliły na przedstawienie budującej go serii skalnej jako typowego kompleksu tzw. ofiolitowego, najlepiej wykształconego w tej części Europy w orogenezie waryscyjskiej.

 Co to jest ofiolit?
Zespoły ofiolitowe tworzą się pod oceanicznym dnem i przez złożone procesy geologiczne umiejscawiane są na kontynentach.

Modelowy ofiolit
   Najlepiej wykształcony i uznany za model zespołów ofiolitowych Troodos na Cyprze zbudowany jest (licząc stratygraficznie od dołu) z członu zseropentynizowanych skał ultrazasadowych, członu gabra, z bardzie zasadowymi skałami w dolnej części, członu wulkanicznego złożonego z diabazów i bazaltów wykształconego w postaci skał żyłowych (tzw. dajek) oraz law poduszkowych, czyli bazaltów, które zastygły na oceanicznym dnie w otoczeniu morskich osadów.

 Ofiolit Masywu Ślęży
   Zespół Ślęży podobny jest do modelowych zespołów Troodos, lecz nie są odsłonięte w nim lawy poduszkowe.
Posuwając się od występowania serpentynitów na południu ku północy obserwujemy poszczególne człony ofiolitu na powierzchni, z czego wynika, że pierwotnie ustawiony pionowo zespół jest obalony ku północy, gdzie pod przykryciem luźnych osadów kontaktuje tektonicznie z metamorficznymi łupkami okolic Rogowa Sobótckiego, Garncarska i Pustkowa Wilczkowskiego. Łupki krzemionkowe z Pustkowa z zachowaniem częściowo fragmentami skamieniałości (radiolarie) świadczą o swoistym głębokomorskim pochodzeniu.
   Powyżej serpentynitów występuje gabro, z którego zbudowana jest morfologicznie najwyższa partia masywu Ślęży. Zarówno w odsłonięciach, które zgrupowane są głównie pod szczytem i na zachodnich zboczach (Olbrzymki, Skalna, Wisząca Skała) jak też w gigantycznych, plejstoceńskich blokowiskach, powstałych w większości w warunkach peryglacjalnych (m.in. niskie temperatury), obserwować można w przewadze ciemnozieloną, gruboziarnistą, bardzo zwięzłą skałę, zbudowaną z ciemnozielonych słupków piroksenu i białych lub jasnoszarych skupień plagioklazów. Częściowo na zachodnich, a w szczególności na południowych zboczach skała wykazuje w wielu miejscach tzw. kumulację struktury polegające na mniej lub bardziej wyraźnym rytmicznym ułożeniu składników jasnych i ciemnych, co jest również cechą charakterystyczną dla zespołów ofiolitowych.
   Człon wulkaniczy ofiolitu Ślęży prześledzić można na Wzgórzach Wieżycy, Gozdnicy i Stolnej, częśiowo na wschodnich zboczach Ślęży, a przede wszystkim na płaskim wzgórzu usytuowanym na wschód od Ślęży koło wsi Kunów. Występujące tu w małych łomikach i niewysokich stokach, a także luźnych głazach, skały, w dawnej literaturze określano ogólnie jako amfibolity, wykazują dużą rozmaitość struktur, jak też zmienny stopień i zmienne cechy metamorfizmu. Te struktury magmowe, nie zdeformowane procesami dynamicznymi pozwalają skały te określić ogólnie jako metadiabazy i metabazalty, podobnie jak metagabro. Te metawulkanity zazębiają się w charakterystyczny dla ofiolitów sposób z występującymi niżej metagabrem.

 Granitowy masyw
   Młodszy od skał zespołu ofiolitowego i należący do dużego masywu Strzegom-Sobótka granit zajmuje północno-zachodnią część masywu Ślęży i w pobliżu kontaktów z członami ofiolitu wykazuje zmienne struktury i zmienny skład mineralny. W masywie najlepiej odkryty jest w dość dużym od dawna nieczynnym kamieniołomie, na zachodnich stokach Gozdnicy.

 Kamieniołomy okolic Strzeblowa
    W stóp masywu występuje szary graniodioryt eksploatowany dla celów budownicta drogowego. Na wschód i zachód od Strzeblowa znajdują się też czynne wyrobiska zmienionego, prawie całkowicie pozbawionego ciemnego łyszczyku, granitu (eksploatowanego pod nazwą skalenia – już od przeszło 100 lat).

A może Ślęża jest wulkanem?
   Można odpowiedzieć, że częściowo tak. Wzgórza: Gozdnicy, Wieżyca i Stolna oraz duża część skał ze Wzgórza Kunowskiego zbudowane są ze zmetamorfizowanych częściowo skał wulkanicznych, takich jak diabazy i bazalty. Ich wybuchy i erupcje nie odbywały się jednak na powierzchni ziemi, lecz miały miejsce w oceanicznym dnie, pod grubą warstwa morskiej wody.

Opracowano na podstawie „Informatora Przyrody Ślężańskiego Parku Krajobrazowego,
część geologiczna prof. dr hab. Alfred Majerowicz”, Sobótka 1995r.
zobacz też:
- Kopalnie i sztolnie w Masywie Ślęży (Andrzej)
- Minerały w Masywie Ślęży (Tomek)

 

ta strona wygląda najlepiej w rozdzielczości 1024x768 IE 6.0,  ISO 8859-2
webmaster
gskrzypek@yahoo.com Copyright © 2002 KLG Mnich . All rights reserved.
Ostatnia modyfikacja: Wednesday, 30. April 2008.