Ślęża, nowe schronisko na szczycie obecnie im. R. Zmorksiego, otwarcie 23 V 1908r.
First  page Previous  page  Index  page Next  page Last  page

Powrót do strony galerii. Return to website mnisi.republika.pl
mnisi.republika.pl