Powrót do strony galerii. Return to website mnisi.republika.pl

Olivier Lee State Park- New Mexico, USA 05/2007